1. Žiadosť o informáciu v súvislosti s možnosťou pridelenia finančných prostriedkov pre plánovanú rekonštrukciu nehnuteľnosti v správe Okresného súdu Bratislava I - zaslané na vedomie

Materiál č.: SR 99/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy