Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. septembra 2013
 • 25. septembra o 09:30 hod.
 • v rekreačno – kongresovom komplexe DeaRei, Teplý Vrch 73, 980 23 Teplý Vrch

Zápisnica 468.01 kB

AUDIO 60.53 MB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.41 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  144
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  145
 3. Č. materiálu:
  SR 147/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  146
 4. Č. materiálu:
  SR 31/2011
  Predkladá:
  JUDr. Adriana Považanová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  147
 5. Č. materiálu:
  SR 146/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  147
 6. Č. materiálu:
  SR 128/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  148
 7. Č. materiálu:
  SR 128/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  149
 8. Č. materiálu:
  SR 128/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  150
 9. Č. materiálu:
  SR 112/2013
  Predkladá:
  JUDr. Alena Blašková
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  151
 10. Č. materiálu:
  SR 156/2013
  Predkladá:
  JUDr. Andrej Matušovic
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  152
 11. Č. materiálu:
  SR 138/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  153
 12. Č. materiálu:
  SR 154/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  154
 13. Č. materiálu:
  SR 148/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  155
 14. Č. materiálu:
  SR 149/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Stiahnutý predkladateľom
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 150/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  156
 16. Č. materiálu:
  SR 152/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  157
 17. Č. materiálu:
  SR 153/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  158
 18. Č. materiálu:
  SR 155/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  159
 19. Č. materiálu:
  SR 141/2013, SR 134/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 133/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  161
 21. Č. materiálu:
  SR 137/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  162
 22. Č. materiálu:
  SR 127/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  163
 23. Č. materiálu:
  SR 102/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  164, 165
 24. Č. materiálu:
  SR 143/2013
  Predkladá:
  JUDr. Jana Burešová
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  KSR 102/2013
  Predkladá:
  Súdny dvor Európskej únie
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  168
 26. Č. materiálu:
  SR 135/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  160
 27. Č. materiálu:
  SR 123/2013
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  166
 28. Č. materiálu:
  Predkladá:
  JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  169
 29. Č. materiálu:
  KSR 123/2013
  Predkladá:
  Turecká Súdna rada
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  167

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  KSR 43/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SSR 36/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SSR 38/2013
  Predkladá:
  Vladimír Macko
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: