Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

Kontakt

Súdna rada Slovenskej republiky


Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava

Telefón: 02 / 210 28 062
E-mail: podatelna@sudnarada.gov.sk

Web: www.sudnarada.gov.sk