Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 2. decembra 2013
 • Body programu 1 - 6 budú prerokované v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 477, na 4. poschodí, Župné námestie 13, Bratislava
 • Ďalšie body programu budú prerokované v pojednávacej miestnosti P1, prízemie so začiatkom o 10:30 hod. Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 417.78 kB

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.43 kB

Úradný záznam k skrytej technickej poruche nahrávacieho zariadenia 101.37 kB

AUDIO 43.53 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  190
 2. Č. materiálu:
  SR 190/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  192
 3. Č. materiálu:
  SR 191/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  193
 4. Č. materiálu:
  SR 192/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  194
 5. Č. materiálu:
  SR 193/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  195
 6. Č. materiálu:
  SR 194/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  196
 7. Č. materiálu:
  SR 171/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  197
 8. Č. materiálu:
  SR 133/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  201
 9. Č. materiálu:
  SR 134/2013
  Predkladá:
  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  202
 10. Č. materiálu:
  SR 189/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  203
 11. Č. materiálu:
  SR 187/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  204
 12. Č. materiálu:
  SR 196/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  205
 13. Č. materiálu:
  SR 198/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  206
 14. Č. materiálu:
  SR 199/2013
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  198, 200
 15. Č. materiálu:
  SR 202/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  207
 16. Č. materiálu:
  SR 200/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  208
 17. Č. materiálu:
  SR 184/2013
  Predkladá:
  Mgr. Richard Golis
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  209
 18. Č. materiálu:
  SR 180/2013
  Predkladá:
  JUDr. Mária Ondriašová
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  198, 199
 19. Č. materiálu:
  SR 102/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Presunutý
  Č. uznesenia:
  210

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 123/2013
  Predkladá:
  Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 43/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 188/2013
  Predkladá:
  Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SSR 45/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 177/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: