Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

14. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 31. marca 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
232 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 232 (151.75 kB)
233 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 233 (107.6 kB)
234 Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Skalica Uznesenie č. 234 (99.01 kB)
235 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Nitra Uznesenie č. 235 (134.4 kB)
236 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Denisa Vékonyho, sudcu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 236 (92.12 kB)
237 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Evy Vékonyovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 237 (92.33 kB)
238 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Márie Vrtochovej, sudkyne Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 238 (93.94 kB)
239 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Klaudie Koskovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 239 (94.04 kB)
240 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Zuzany Hartelovej, sudkyne Okresného súdu Námestovo na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 240 (93.84 kB)
241 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 241 (95.55 kB)
242 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 242 (93.59 kB)
243 Žiadosť JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava II, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V Uznesenie č. 243 (93.58 kB)
244 Žiadosť JUDr. Jany Ocelkovej, sudkyne Okresného súdu Malacky, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok Uznesenie č. 244 (93.46 kB)
245 Žiadosť JUDr. Vladimíry Slobodovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica Uznesenie č. 245 (93.26 kB)
246 Žiadosť JUDr. Ingrid Daxner, sudkyne Okresného súdu Pezinok, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II Uznesenie č. 246 (93.34 kB)
247 Žiadosť JUDr. Petry Priečinskej, sudkyne Okresného súdu Pezinok, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II Uznesenie č. 247 (93.92 kB)
248 Žiadosť JUDr. Ley Stovičkovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 248 (93.57 kB)
249 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 249 (94.69 kB)
250 Žiadosť JUDr. Petra Csanka, sudcu Okresného súdu Revúca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Rimavská Sobota Uznesenie č. 250 (92.78 kB)
251 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Belkovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 251 (95.34 kB)
1 2 »