Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. septembra 2017
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 513.04 kB

Uznesenie č. 26 k volebnej komisii 93.17 kB

Zvukový záznam 85.18 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  27
 2. Č. materiálu:
  SR 184, 185, 193/2017
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  28
 3. Č. materiálu:
  SR 192/2017
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  29
 4. Č. materiálu:
  SR 218/2017
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  30
 5. Č. materiálu:
  SR 107/2016
  Predkladá:
  Predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  32, 33, 34
 6. Č. materiálu:
  SR 211/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 210/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  35
 8. Č. materiálu:
  SR 216/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  36
 9. Č. materiálu:
  SR 217/2017
  Predkladá:
  Krajský súd v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  37
 10. Č. materiálu:
  SR 217/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  38
 11. Č. materiálu:
  SR 201/2017
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  39
 12. Č. materiálu:
  SR 205/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  42, 43
 13. Č. materiálu:
  SR 220/2017
  Predkladá:
  Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  31
 14. Č. materiálu:
  SR 221/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  44
 15. Č. materiálu:
  SR 70/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  45
 16. Č. materiálu:
  SR 196/2017
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  46
 17. Č. materiálu:
  KSR 173/2017
  Predkladá:
  Okresný súd Bratislava III
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  47
 18. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  48, 49
 19. Č. materiálu:
  SR 222/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  50
 20. Č. materiálu:
  SR 223/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  51
 21. Č. materiálu:
  SR 232, 233/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  52
 22. Č. materiálu:
  SR 235/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  53
 23. Č. materiálu:
  SR 234/2017
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Č. uznesenia:
  40, 41

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 231/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: