Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. októbra 2017
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 505.97 kB

Uznesenie č. 65 k volebnej komisii 93.02 kB

Uznesenie č. 66 k mandátovej komisii 92.71 kB

Zvukový záznam 88.02 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  67, 68
 2. Č. materiálu:
  SR 244/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  70
 3. Č. materiálu:
  SR 245/2017
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  70
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných a krajských súdov
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
 5. Č. materiálu:
  SR 205/2017
  Predkladá:
  Kolégium predsedov sudcovských rád pri Krajskom súde v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  116
 6. Č. materiálu:
  SR 253/2017
  Predkladá:
  JUDr. Slavomír Cimerman
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  117
 7. Č. materiálu:
  SR 250/2017
  Predkladá:
  Predseda odvolacieho Disciplinárneho senátu
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  118
 8. Č. materiálu:
  SR 212/2017
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa zákona o sudcoch
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
 9. Č. materiálu:
  SR 192/2017
  Predkladá:
  Mgr. Marcela Kosová, členka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  69