Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. novembra 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 46.27 MB

Zápisnica 467.6 kB

Uznesenie č. 119 k volebnej komisii 93.87 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  120, 121, 122
 2. Č. materiálu:
  SR 232, 233/2017
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  123
 3. Č. materiálu:
  SR 246/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  124
 4. Č. materiálu:
  SR 246/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  125
 5. Č. materiálu:
  SR 258/2017
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  126
 6. Č. materiálu:
  SR 259/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  132
 7. Č. materiálu:
  SR 260/2017
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  136
 8. Č. materiálu:
  SR 256/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  137
 9. Č. materiálu:
  SR 261/2017
  Predkladá:
  Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  138
 10. Č. materiálu:
  SR 262/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  139, 140
 11. Č. materiálu:
  SR 263/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  141
 12. Č. materiálu:
  SR 266/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  133
 13. Č. materiálu:
  SR 267/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  127, 128
 14. Č. materiálu:
  SR 270/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  129
 15. Č. materiálu:
  SR 270/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  130
 16. Č. materiálu:
  SR 270/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  131
 17. Č. materiálu:
  SR 271/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  134
 18. Č. materiálu:
  SR 78/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  142
 19. Č. materiálu:
  SR 272/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  135
 20. Č. materiálu:
  SR 273,274/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  143
 21. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov a predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  144, 145, 146, 147
 22. Č. materiálu:
  SR 223/2017
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  148