Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. decembra 2017
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 394.31 kB

Uznesenie č. 149 k volebnej komisii 93.94 kB

Zvukový záznam 63.67 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  150
 2. Č. materiálu:
  SR 275/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  151
 3. Č. materiálu:
  SR 277/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  152
 4. Č. materiálu:
  SR 280/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  153
 5. Č. materiálu:
  SR 280/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  154
 6. Č. materiálu:
  SR 280/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súd v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  155
 7. Č. materiálu:
  SR 280/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  156
 8. Č. materiálu:
  SR 282/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  157
 9. Č. materiálu:
  SR 128/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  158, 159
 10. Č. materiálu:
  SR 221/2017
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  160
 11. Č. materiálu:
  SR 278/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  161
 12. Č. materiálu:
  SR 279/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  162
 13. Č. materiálu:
  SR 262/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  163, 164
 14. Č. materiálu:
  SR 283/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  165, 166, 167, 168
 15. Č. materiálu:
  SR 225/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  169, 171
 16. Č. materiálu:
  SR 290/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:
  170

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 212/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: