Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. mája 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné nám. 8, Bratislava

Uznesenie č. 106/2018 k volebnej komisii 60.08 kB

Uznesenie č. 107/2018 k mandátovej komisii 59.93 kB

Zápisnica 545.38 kB

AUDIO 26.91 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  108/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 132/2018
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27a ods. 2 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  109/2018, 110/2018, 111/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 182/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  112/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 188/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  113/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 188/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  114/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 181/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  115/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 186/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  116/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 78/2018
  Predkladá:
  Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  117/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 202/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  118/2018