Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. júna 2018
 • 12:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zvukový záznam 51.11 MB

Zápisnica 588.74 kB

Uznesenie č. 119/2018 - k volebnej komisii 60.24 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej Republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  120/2018, 121/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 205/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  122/2018, 123/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 201/2018
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  122/2018, 123/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 175, 176/2018
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 229, 230, 231/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  124/2018
 6. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  125/2018, 126/2018, 127/2018, 128/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 211/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  129/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 236/2018
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  130/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 228/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  131/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 204/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  133/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 78/2018
  Predkladá:
  Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 232/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  134/2018
 13. Č. materiálu:
  SR 190/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  135/2018, 136/2018, 137/2018
 14. Č. materiálu:
  SR 248/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  132/2018
 15. Č. materiálu:
  SR 251/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  138/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 112/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 250/2018
  Predkladá:
  Odborový zväz justície v Slovenskej republike
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: