Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. januára 2019
  • 11:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
8 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 21/2019 Uznesenie č. 21/2019 (60.03 kB)
9 Voľba členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 22/2019 Uznesenie č. 22/2019 - posúdenie návrhov kandidátov (76.55 kB)
9 Voľba členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 23/2019 Uznesenie č. 23/2019 - k spôsobu vykonania voľby (59.76 kB)
9 Voľba členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 24/2019 Uznesenie č. 24/2019 - k zvoleniu členov Rady Justičnej akadémie SR (75.13 kB)
10 Podnet na legislatívnu úpravu vo veci odmeňovania za výkon funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky 25/2019 Uznesenie č. 25/2019 (61.55 kB)
11 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 26/2019 Uznesenie č. 26/2019 - úprava vyhodnotenia plnenia Plánu práce na rok 2018 (60.6 kB)
11 Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 27/2019 Uznesenie č. 27/2019 - k upravenému vyhodnoteniu plnenia Plánu práce (265.11 kB)
12 Prieskum Európskej siete súdnych rád medzi sudcami o ich nezávislosti 28/2019 Uznesenie č. 28/2019 (60.91 kB)
13 Výzva Ústavného súdu Slovenskej republiky na vyjadrenie č. IV. ÚS 621/2018-29 29/2019 Uznesenie č. 29/2019 (59.5 kB)
« 1 2