Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 25. marca 2019
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 527.21 kB

Uznesenie č. 63/2019 k volebnej komisii 60.36 kB

Zvukový záznam 71.44 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  64/2019, 65/2019, 66/2019
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 333/2018
  Predkladá:
  JUDr. Eva Behranová
  Materiál:
  O žiadosti sa nehlasovalo
  Č. uznesenia:
  67/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 139/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  69/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 171/2019
  Predkladá:
  JUDr. Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu SR vykonávajúca úlohy predsedu Ústavného súdu SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  77/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 157/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  70/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 310/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  71/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 135/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  72/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 172/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  73/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 187/2019
  Predkladá:
  JUDr. Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu SR vykonávajúca úlohy predsedu Ústavného súdu SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  78/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 188/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  74/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 138/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  75/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 189/2019
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  76/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 156/2019
  Predkladá:
  JUDr. Monika Jankovská
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  68/2019

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: