Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 22. mája 2019
 • 12:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Uznesenie č. 96/2019 k volebnej komisii 59.94 kB

Zápisnica 711.6 kB

Zvukový záznam 76.83 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  97/2019, 98/2019
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 105/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019, 109/2019, 110/2019
 3. Č. materiálu:
  SR 219/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  111/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 218/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  112/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 218/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  113/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 225/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  115/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 226/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  116/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 226/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  117/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 226/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  118/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 227/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  114/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 196/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 216/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  119/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 208/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  120/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 228/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  121/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 245/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  122/2019