Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. septembra 2019
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zvukový záznam 193.28 MB

Uznesenie č. 157/2019 k volebnej komisii 60.66 kB

Zápisnica 690.72 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  158/2019, 159/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 262, 263, 264/2019
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  Minister spravodlivosti SR
  Národná rada SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  160/2019
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  161/2019, 162/2019, 163/2019, 164/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 369/2019
  Predkladá:
  JUDr. Branislav Jablonka, PhD., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  165/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 92/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  166/2019, 167/2019, 168/2019, 169/2019, 170/2019, 171/2019, 172/2019, 173/2019, 174/2019, 175/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 190/2019
  Predkladá:
  JUDr. Marcel Kirnág
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  176/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 309/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  177/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 196/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  178/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 373/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  179/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  180/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 254/2019
  Predkladá:
  Ing. Ladislav Decsi
  Materiál:
  Preložený
  Č. uznesenia:
  181/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 189/2019
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD., Mgr. Dušan Čimo, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Preložený
  Č. uznesenia:
  181/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 288/2019
  Predkladá:
  JUDr. Pavol Uhrík, sudca Okresného súdu Pezinok
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  182/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 329/2019
  Predkladá:
  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach,
  Obvodné oddelenie Košice Staré Mesto
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  183/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 374/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  184/2019
 16. Č. materiálu:
  SR 370/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  185/2019
 17. Č. materiálu:
  KSR 153/2019
  Predkladá:
  Súdna rada Rumunska
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  186/2019
 18. Č. materiálu:
  SR 375/2019
  Predkladá:
  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
  dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  Materiál:
  Preložený
  Č. uznesenia:
  187/2019
 19. Č. materiálu:
  SR 315/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  188/2019
 20. Č. materiálu:
  SR 64/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  189/2019
 21. Č. materiálu:
  SR 64/2019
  Predkladá:
  Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  190/2019
 22. Č. materiálu:
  SR 110/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  191/2019
 23. Č. materiálu:
  SR 395, 396, 397/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  192/2019
 24. Č. materiálu:
  SR 399/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  193/2019
 25. Č. materiálu:
  SR 398/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  194/2019

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 308/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 341/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: