Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. novembra 2019
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Uznesenie č. 243/2019 - k volebnej komisii 60.48 kB

Zápisnica 584.21 kB

Zvukový záznam 128.83 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  244/2019, 245/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 395, 396, 397/2019
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Minister spravodlivosti SR, NR SR
  Materiál:
  Neprerokovaná - neboli predložení kandidáti
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 431/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  246/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 432/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  247/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 435/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  248/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 433/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  249/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 443/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  253/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 444/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  254/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 442/2019
  Predkladá:
  JUDr. Michal Mišík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesení Súdnej rady SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  255/2019, 256/2019, 257/2019, 258/2019, 259/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 441/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  260/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 406/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 440/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  263/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 408/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  264/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 373/2019
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 110/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  265/2019
 17. Č. materiálu:
  SR 457/2019
  Predkladá:
  JUDr. Michal Mišík
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  261/2019, 262/2019
 18. Č. materiálu:
  SR 455/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  zastupujúca predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  250/2019
 19. Č. materiálu:
  SR 454/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  zastupujúca predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená
  Č. uznesenia:
  251/2019
 20. Č. materiálu:
  SR 469/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  zastupujúca predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  252/2019
 21. Č. materiálu:
  SR 466/2019, SR 467/2019, SR 468/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  266/2019
 22. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  SR 473/2019
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík, JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Lajos Mészáros
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  267/2019