Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. decembra 2019
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 89.89 MB

Zápisnica 646.62 kB

Uznesenie č. 268/2019 k volebnej komisii 60.48 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  269/2019, 270/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uzneseniami Súdnej rady SR
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  281/2019, 282/2019, 283/2019, 284/2019, 285/2019
 3. Č. materiálu:
  SR 373/2019
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  275/2019, 279/2019, 280/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 440/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesením Súdnej rady SR
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  276/2019, 277/2019, 278/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 172/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesením Súdnej rady SR
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  286/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 472/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  287/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 475/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  288/2019, 289/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 66/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  290/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 189/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  291/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 452/2019
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Petráň Vinczeová
  Materiál:
  odročený
  Č. uznesenia:
  273/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 486/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  274/2019
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  271/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 490/2019
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  zastupujúca predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorého funkcia nie je obsadená
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  272/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 492/2019
  Predkladá:
  JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  292/2019