Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. januára 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 109.39 MB

Zápisnica 676.29 kB

Uznesenie č. 8/2020 k volebnej komisii 59.48 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady SR
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  9/2020, 10/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 465/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 452/2019
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Petráň Vinczeová
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  11/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 84/2019
  Predkladá:
  JUDr. Dominika Hudecová, PhD.
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  12/2020, 13/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 434/2019
  Predkladá:
  JUDr. Simona Mati
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 22/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  14/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 25/2020
  Predkladá:
  Podpredseda Krajského súdu v Bratislave
  poverený plnením úloh predsedu súdu
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 466, 467, 468/2019
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  16/2020, 17/2020, 18/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená uzneseniami Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  19/2020, 20/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 499/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  24/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 502/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  25/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  26/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 23/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  27/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 24/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  28/2020
 15. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  29/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 245/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  15/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 246/2020
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  21/2020, 22/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 247/2020
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  23/2020
 19. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  30/2020

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: