Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. feruára 2020
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 26/2020
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 467/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 93/2016, SR 92/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 283/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uzneseniami Súdnej rady SR
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 276/2020
  Predkladá:
  Advokátska kancelária Korytár, s. r. o.
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 279/2020
  Predkladá:
  Hodnotiaca komisia č. 1 a hodnotiaca komisia č. 2
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 284/2020
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady SR
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 276/2020
  Predkladá:
  Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava V
  Č. uznesenia: