Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. feruára 2020
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 171.53 MB

Uznesenie č. 31/2020 - k volebnej komisii 58.72 kB

Zápisnica 616.4 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  32/2020, 33/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  34/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  35/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  36/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  37/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  38/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  39/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  40/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 282/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  41/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 26/2020
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  42/2020
 11. Č. materiálu:
  SR 467/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  44/2020
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  45/2020, 46/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020
 13. Č. materiálu:
  SR 93/2016, SR 92/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 283/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  58/2020
 15. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uzneseniami Súdnej rady SR
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  59/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 276/2020
  Predkladá:
  Advokátska kancelária Korytár, s. r. o.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  60/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 279/2020
  Predkladá:
  Hodnotiaca komisia č. 1 a hodnotiaca komisia č. 2
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  61/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 284/2020
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady SR
  Materiál:
  Správa o činnosti bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí Súdnej rady SR
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  62/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 299/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  43/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 300/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  63/2020

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 276/2020
  Predkladá:
  Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava V
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: