Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. apríla 2020
 • 11:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 394.1 kB

Uznesenie č. 68/2020 k volebnej komisii 58.74 kB

Zvukový záznam 13.64 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  69/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 264, 265, 266/2020
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 449/2020
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 450/2020
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 458/2019
  Predkladá:
  Mgr. Tomáš Saraka
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 391/2020
  Predkladá:
  Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 418/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  SR 419/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 445/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 445/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 445/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 459/2020
  Predkladá:
  Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 307/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 16. Č. materiálu:
  SR 390/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 342/2019
  Predkladá:
  Komisia schválená Súdnou radou SR
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 441/2020
  Predkladá:
  Mgr. Maroš Fekete
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  SR 446/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 21. Č. materiálu:
  SR 420/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  SR 421/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 23. Č. materiálu:
  SR 460/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 24. Č. materiálu:
  SR 464/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
 25. Č. materiálu:
  SR 465, 466, 467/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 471/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia: