Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici