Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie Mgr. Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach