Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Tatiany Sabadošovej, sudkyne Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudu na Krajský súd v Košiciach