Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Petry Vysaníkovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach