Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 21. septembra 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 561.53 kB

Uznesenie č. 227/2020 - k volebnej komisii 58.87 kB

Uznesenie č. 228/2020 - k mandátovej komisii 58.99 kB

Zvukový záznam 133.91 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  229/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 586/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  230/2020, 231/2020
 3. Č. materiálu:
  SR 585/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  232/2020, 233/2020
 4. Č. materiálu:
  SR 461/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  234/2020, 235/2020