Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. novembra 2020
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy
  • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 292/2020 Uznesenie č. 292/2020 - úprava programu (171.15 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 293/2020 Uznesenie č. 293/2020 - schválenie programu (191.23 kB)
2 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky 294/2020 Uznesenie č. 294/2020 - JUDr. Jitka Hasíková (186.13 kB)
2 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky 295/2020 Uznesenie č. 295/2020 - JUDr. Anton Slamka (173.63 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 296/2020 Uznesenie č. 296/2020 - JUDr. Michaela Feľbabová (181.43 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 297/2020 Uznesenie č. 297/2020 - Mgr. Silvia Turzová (180.66 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 298/2020 Uznesenie č. 298/2020 - Mgr. Michaela Glembová (180.16 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 299/2020 Uznesenie č. 299/2020 - JUDr. Boris Gál (180.33 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 300/2020 Uznesenie č. 300/2020 - Mgr. Jaroslav Šupa (180.26 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 301/2020 Uznesenie č. 301/2020 - JUDr. Vladislav Birás, PhD. (180.86 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 302/2020 Uznesenie č. 302/2020 - Mgr. Adam Hradský (180.13 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 303/2020 Uznesenie č. 303/2020 - JUDr. Milan Krajči (180.13 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 304/2020 Uznesenie č. 304/2020 - JUDr. Jozef Caban, PhD. (181.17 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 305/2020 Uznesenie č. 305/2020 - JUDr. Radovan Turčík (180.84 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 306/2020 Uznesenie č. 306/2020 - JUDr. Katarína Filipovičová (173.87 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie: 307/2020 Uznesenie č. 307/2020 (189.7 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Marty Šašinkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 308/2020 Uznesenie č. 308/2020 (171.69 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie JUDr. Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 309/2020 Uznesenie č. 309/2020 (174.58 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Roštárovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 310/2020 Uznesenie č. 310/2020 (173.11 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Mgr. Niny Dubovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 311/2020 Uznesenie č. 311/2020 (173.47 kB)
1 2 »