Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 4. decembra 2020
 • 10:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy
 • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

zápisnica 365.08 kB

Zvukový záznam 97.1 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  326/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 779/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  327/2020