Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 4. decembra 2020
  • 10:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy
  • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 326/2020 Uznesenie č. 326/2020 - schválenie programu (173.85 kB)
2 Reforma súdnej mapy 327/2020 Uznesenie č. 327/2020 (188.19 kB)