Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 2. marca 2021
 • 09:30 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 2/2021
  Predkladá:
  oprávnené subjekty podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 7/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 302/2021
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: