Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 4. mája 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom distančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 98/2021 uznesenie č. 98/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (120.25 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 99/2021 uznesenie č. 99/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (90.8 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie s pridelením na: 100/2021 uznesenie č. 100/2021 - k prerokovaniu návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu (132.64 kB)
8 Zaradenie tretieho člena a voľba predsedu Kontrolnej komisie č. 6 101/2021 uznesenie č. 101/2021 - k zaradeniu tretieho člena a k voľbe predsedu Kontrolnej komisie č. 6 (121.6 kB)
9 Zjednocovanie postupov a rozhodovania kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky - konanie kontrolných komisií ex offo (stanovisko ku zápisnici Kontrolnej komisie č. 2 zo 4. marca 2021) 102/2021 uznesenie č. 102/2021 - k zjednocovaniu postupov a rozhodovaniu kontrolných komisií Súdnej rady SR (101.7 kB)
10 Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 103/2021 uznesenie č. 103/2021 - k harmonogramu zasadnutí Súdnej rady SR v roku 2021 (105.82 kB)
11 Návrh legislatívneho podnetu Súdnej rady Slovenskej republiky na zmenu a doplnenie vyhlášky číslo 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov 104/2021 uznesenie č. 104/2021 - k návrhu legislatívneho podnetu Súdnej rady SR na zmenu a doplnenie vyhlášky č. 160/2017 Z.z. (105.74 kB)
« 1 2