Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 13. mája 2021
 • 10:45 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 7.64 MB

Zápisnica 354.21 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  SR 506/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  105/2021
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia: