Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 13. mája 2021
  • 10:45 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy