Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. augusta 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu uznesenie č. 153/2021 - schválenie programu (165.68 kB)
2 Rozhodovanie o kandidátke v druhom kole a kandidátoch v treťom kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky SR 450/2021 uznesenie č. 154/2021 - JUDr. Jana Martinčeková (97.65 kB)
2 Rozhodovanie o kandidátke v druhom kole a kandidátoch v treťom kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky SR 450/2021 uznesenie č. 155/2021 - JUDr. Michal Matulník (163.5 kB)
2 Rozhodovanie o kandidátke v druhom kole a kandidátoch v treťom kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky SR 450/2021 uznesenie č. 156/2021 - Mgr. Michal Novotný (97.7 kB)
2 Rozhodovanie o kandidátke v druhom kole a kandidátoch v treťom kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky SR 450/2021 uznesenie č. 157/2021 - prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. (164.71 kB)
2 Rozhodovanie o kandidátke v druhom kole a kandidátoch v treťom kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky SR 450/2021 uznesenie č. 158/2021 - JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD. (232.79 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na: SR 65/2021, SR 220/2021 uznesenie č. 159/2021 - JUDr. Zuzana Mikulová, LL.M., Mgr. Viktória Špyrková, Mgr. Jana Fandáková, LL.M. (98.74 kB)
4 Žiadosť JUDr. Márie Ďuricovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Banská Bystrica SR 304/2021 uznesenie č. 160/2021 - JUDr. Mária Ďuricová (81.67 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - Mgr. Michal Pollák, JUDr. Ladislav Réves, JUDr. Dušan Szabó SR 492/2021 uznesenie č. 161/2021 - Mgr. Michal Pollák (81.33 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - Mgr. Michal Pollák, JUDr. Ladislav Réves, JUDr. Dušan Szabó SR 492/2021 uznesenie č. 162/2021 - JUDr. Dušan Szabó (80.53 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - Mgr. Michal Pollák, JUDr. Ladislav Réves, JUDr. Dušan Szabó SR 492/2021 uznesenie č. 163/2021 - JUDr. Ladislav Réves (81.33 kB)
7 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku na preloženie JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku SR 648/2021 uznesenie č. 164/2021 - JUDr. Marián Mačura (81.22 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie sudcov JUDr. Márie Šimkovej a JUDr. Jána Goliana, PhD., na Krajský súd v Bratislave SR 584/2021 uznesenie č. 165/2021 - JUDr. Mária Šimková (81.29 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie sudcov JUDr. Márie Šimkovej a JUDr. Jána Goliana, PhD., na Krajský súd v Bratislave SR 584/2021 uznesenie č. 166/2021 - JUDr. Ján Golian, PhD. (81.05 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 167/2021 - JUDr. Terézia Mecelová (81.08 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 168/2021 - JUDr. Gabriela Klenková, PhD. (81.32 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 169/2021 - JUDr. Martina Valentová (81.28 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 170/2021 - JUDr. Ing. Mário Dubaň (80.39 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 171/2021 - JUDr. Jana Halušková (80.42 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu SR na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania - JUDr. Klenková, PhD.,JUDr. Mecelová,JUDr. Valentová,JUDr. Ing. Dubaň,JUDr. Halušková,JUDr. Holič,Mgr. Šepták,JUDr. Kaňa,Mgr. Gavalcová SR 559/2021 uznesenie č. 172/2021 - JUDr. Martin Holič (80.81 kB)
1 2 »