Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 28. septembra 2021
 • 10:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 76.22 MB

Zápisnica 366.08 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 710/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia: