Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. septembra 2021
  • 10:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu uznesenie č. 225/2021 - schválenie programu (150.36 kB)