Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. januára 2022
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 432.04 MB

Zápisnica 183.56 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1032/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  13/2022
 2. Č. materiálu:
  SR 9/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022