Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 22. augusta 2022
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 44.29 MB

Zápisnica 636.96 kB

uznesenie č. 170/2022 - k volebnej komisii 162.77 kB

uznesenie č. 171/2022 - k mandátovej komisii 164.34 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1473/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  169/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 1159/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  172/2022, 175/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 1127/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  176/2022, 173/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 1313/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  174/2022, 177/2022