Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. novembra 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 218.73 MB

Zápisnica 4.11 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1598/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  404/2023, 405/2023, 406/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1438/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  CR-582/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  407/2023, 408/2023, 409/2023, 410/2023, 411/2023, 412/2023, 413/2023, 414/2023, 415/2023, 416/2023, 417/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-1279/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  CR-1278/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  CR-1433/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  CR-1596/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR-1571/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  418/2023, 422/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-1456/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  418/2023, 450/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1167/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  425/2023, 426/2023, 427/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1361/2023; CR-1441/2023; CR-1538/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  428/2023, 429/2023, 430/2023, 431/2023, 432/2023, 433/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1171/2023; CR-1160/2023; CR-583/2023; CR-585/2023; CR-603/2023; CR-90/2023; CR-1159/2023; CR-605/2023;
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený/vypustený
  Č. uznesenia:
  405/2023, 405/2023, 434/2023, 435/2023, 436/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-1294/2023; CR-1284/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený/odložený
  Č. uznesenia:
  443/2023, 444/2023, 445/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-1502/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  437/2023, 438/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-752/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  439/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-1584/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  440/2023, 441/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-1283/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  446/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-1428/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  447/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-1481/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  448/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-1482/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  442/2023, 449/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-1483/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 22. Č. materiálu:
  CR-1593/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  418/2023, 419/2023
 23. Č. materiálu:
  CR-1581/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  418/2023, 420/2023
 24. Č. materiálu:
  CR-1583/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  418/2023, 421/2023
 25. Č. materiálu:
  CR-598/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  424/2023
 26. Č. materiálu:
  CR-1653/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
 27. Č. materiálu:
  CR-1438/2023
  Predkladá:
  Peter Bebej, Lucia Berdisová, Lajos Mészáros, Ján Mazák, Ján Gandžala, - členovia a členka Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda a podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia: