Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. novembra 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 404/2023 Uznesenie č. 404/2023 - návrh Marcely Kosovej (154.8 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 405/2023 Uznesenie č. 405/2023 - návrh Petra Šamka (153.12 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 405/2023 Uznesenie č. 405/2023 - vypustenie bodov programu (153.12 kB)
12 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 405/2023 Odlišné stanovisko k uzneseniu č. 405/2023 (112.42 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 406/2023 Uznesenie č. 406/2023 - program ako celok (186.75 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 407/2023 Uznesenie č. 407/2023 - k volebnej komisii - Lucia Berdisová (165.17 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 408/2023 Uznesenie č. 408/2023 - k volebnej komisii - Peter Farkaš (165.64 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 409/2023 Uznesenie č. 409/2023 - k volebnej komisii - Marcela Kosová (165.94 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 410/2023 Uznesenie č. 410/2023 - k posúdeniu návrhov kandidátov (179.12 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 411/2023 Uznesenie č. 411/2023 - k vypočutiu kandidátov (153.01 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 412/2023 Uznesenie č. 412/2023 - k hlasovaniu bez hlasovacieho lístka (153.94 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 413/2023 Uznesenie č. 413/2023 - voľba - Magdaléna Balážová (102.69 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 414/2023 Uznesenie č. 414/2023 - voľba - Juraj Florovič (102.52 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 415/2023 Uznesenie č. 415/2023 - voľba - Mária Hajdínová (102.76 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 416/2023 Uznesenie č. 416/2023 - voľba - Stanislav Libant (102.27 kB)
3 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 417/2023 Uznesenie č. 417/2023 - voľba - Jana Novotná (102.54 kB)
8 Stanovisko súdnej rady k návrhu legislatívnej úpravy hodnotenia sudcov 418/2023 Uznesenie č. 418/2023 - odloženie bodov (150.98 kB)
9 Informácia o stave Projektu duševné zdravie v súdnictve Slovenskej republiky 418/2023 Uznesenie č. 418/2023 - odloženie bodov (150.98 kB)
22 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 418/2023 Uznesenie č. 418/2023 - odloženie bodov (150.98 kB)
23 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 418/2023 Uznesenie č. 418/2023 - odloženie bodov (150.98 kB)
1 2 3 »