Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 12. decembra 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 208.37 MB

Zápisnica 1.81 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1680/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  451/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1152/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  452/2023, 453/2023, 454/2023, 455/2023, 456/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1314/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  458/2023, 457/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-1440/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  459/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-76/2023, CR-90/2023, CR-583/2023, CR-585/2023, CR-603/2023, CR-605/2023, CR-1167/2023, CR-1171/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený/odložený
  Č. uznesenia:
  460/2023, 461/2023, 462/2023, 463/2023, 464/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-1284/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  465/2023, 466/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-1360/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  467/2023, 468/2023, 469/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1667/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko, členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  467/2023, 470/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-598/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  471/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1654/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  472/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1571/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  473/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1698/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka Stálej etickej komisie
  Materiál:
  Odložený
  Č. uznesenia:
  474/2023