Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 12. decembra 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 451/2023 Uznesenie č.451/2023 - program ako celok (169.4 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne z hromadného výberového konania 452/2023 Uznesenie č. 452/2023 - Filip Kunca (100.1 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne z hromadného výberového konania 453/2023 Uznesenie č. 453/2023 - Tomáš Mozola (100.21 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne z hromadného výberového konania 454/2023 Uznesenie č. 454/2023 - Andrea Krigovská (101.99 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne z hromadného výberového konania 455/2023 Uznesenie č. 455/2023 - Tatiana Pavlovová (101.28 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne z hromadného výberového konania 456/2023 Uznesenie č. 456/2023 - Zuzana Segeďová (102.23 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti a prerokovanie návrhu kandidátky Beaty Medveďovej na vymenovanie do funkcie sudkyne na základe výberového konania na Špecializovaný trestný súd 457/2023 Uznesenie č. 457/2023 - Beata Medveďová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (101.66 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti a prerokovanie návrhu kandidátky Beaty Medveďovej na vymenovanie do funkcie sudkyne na základe výberového konania na Špecializovaný trestný súd 458/2023 Uznesenie č. 458/2023 - Beata Medveďová - vymenovanie (162.12 kB)
4 Žiadosť Petra Rajňáka, sudcu Okresného súdu Nové Zámky, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Mestský súd Bratislava II 459/2023 Uznesenie č. 459/2023 - Peter Rajňák (91.36 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 460/2023 Uznesenie č. 460/2023 - odloženie časti bodu programu (90.8 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 461/2023 Uznesenie č. 461/2023 - Ján Longauer (162.82 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 462/2023 Uznesenie č. 462/2023 - Miroslava Vondrová (162.89 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 463/2023 Uznesenie č. 463/2023 - Andrea Kurucová (163.12 kB)
5 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 464/2023 Uznesenie č. 464/2023 - Jozef Greguš (163.38 kB)
6 Žiadosť Dany Jelinkovej Dudzíkovej, dočasne pridelenej sudkyne, o preloženie na Správny súd v Bratislave 465/2023 Uznesenie č. 465/2023 - Dana Jelinková Dudzíková - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (97.08 kB)
6 Žiadosť Dany Jelinkovej Dudzíkovej, dočasne pridelenej sudkyne, o preloženie na Správny súd v Bratislave 466/2023 Uznesenie č. 466/2023 - Dana Jelinková Dudzíková - preloženie (91.9 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na základe výberového konania 467/2023 Uznesenie č. 467/2023 - odloženie bodu programu (150.02 kB)
8 Stanovisko súdnej rady k postupu predsedu Špecializovaného trestného súdu 467/2023 Uznesenie č. 467/2023 - odloženie bodu programu (150.02 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na základe výberového konania 468/2023 Uznesenie č. 468/2023 - Štefan Tomáš - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (102.25 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na základe výberového konania 469/2023 Uznesenie č. 469/2023 - Štefan Tomáš - preloženie (90.83 kB)
1 2 »