Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. decembra 2023
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 100.5 MB

Zápisnica 432.31 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1699/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  475/2023, 476/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1670/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Peter Šamko, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinkova Dudzíková, Martin Bezák, Magdaléna Hromcová, členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia: