Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. januára 2024
 • 14:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 75.88 MB

Zápisnica 2.28 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1767/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  1/2024, 2/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-1721/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  CR-1776/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  3/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-1745/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  4/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-1744/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  6/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-1658/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  5/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-364/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-1171/2023, CR-583/2023, CR-585/2023, CR-603/2023, CR-90/2023, CR-367/2023, CR-95/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  17/2024, 18/2024, 19/2024, 20/2024, 21/2024, 22/2024, 23/2024, 24/2024, 25/2024
 9. Č. materiálu:
  CR-1696/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  26/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-1683/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  27/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-1770/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  28/2024
 12. Č. materiálu:
  CR-1704/2023
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  29/2024
 13. Č. materiálu:
  CR-214/2023
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  1/2024
 14. Č. materiálu:
  CR-12/2024
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Ayše Pružinec Eren, Magdaléna Hromcová - členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  7/2024