Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. januára 2024
  • 14:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 1/2024 Uznesenie č. 1/2024 - odloženie bodu programu (89.75 kB)
13 Doplnenie člena Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 1/2024 Uznesenie č. 1/2024 - odloženie bodu programu (89.75 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 2/2024 Uznesenie č. 2/2024 - program ako celok (168.34 kB)
3 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 3/2024 Uznesenie č. 3/2024 - rozpočet súdnictva na roky 2024-2026 (99.88 kB)
4 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 4/2024 Uznesenie č. 4/2024 - rozpočet Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2024-2026 (93.93 kB)
6 Informácia o Uznesení Plenárneho zasadnutia Súdnej rady Španielska z 21.decembra 2023 o vytvorení vyšetrovacích komisií v Kongrese poslancov 5/2024 Uznesenie č. 5/2024 - berie na vedomie informáciu (83.9 kB)
5 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2024 až 2026 6/2024 Uznesenie č. 6/2024 - rozpočet Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2024-2026 (90.97 kB)
14 Schválenie delegácie a tém na stretnutie Dialógovej skupiny E Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 1. a 2. februára 2024 7/2024 Uznesenie č. 7/2024 - schválenie delegácie (156.77 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 8/2024 Uznesenie č. 8/2024 - volebná komisia - Kunay (164.43 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 9/2024 Uznesenie č. 9/2024 - volebná komisia - Bebej (163.55 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 10/2024 Uznesenie č. 10/2024 - volebná komisia - Bezák (164.16 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 11/2024 Uznesenie č. 11/2024 - hlasovanie bez hlasovacieho lístka (153.96 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 12/2024 Uznesenie č. 12/2024 - posúdenie návrhov kandidátov (176.58 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 13/2024 Uznesenie č. 13/2024 - abecedné poradie vypočutia (151.55 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 14/2024 Uznesenie č. 14/2024 - voľba člena rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky - Bargel (77.41 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 15/2024 Uznesenie č. 15/2024 - voľba člena rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky - Tobiaš (77.31 kB)
7 Voľby troch členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 16/2024 Uznesenie č. 16/2024 - voľba člena rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky - Tóth (77.39 kB)
8 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 17/2024 Uznesenie č. 17/2024 - vymenovanie Rusinová (155.78 kB)
8 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 18/2024 Uznesenie č. 18/2024 - vymenovanie Paulová (155.95 kB)
8 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 19/2024 Uznesenie č. 19/2024 - vymenovanie Hatalová (156.06 kB)
1 2 »