Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 13. feruára 2024
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 138.39 MB

Zápisnica 2.63 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-649/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  30/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-649/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  31/2024
 3. Č. materiálu:
  CR-171/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  32/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-649/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  33/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-371/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  34/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-536/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  35/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-91/2024
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka Stálej etickej komisie
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  39/2024, 65/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-43/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  40/2024, 41/2024, 42/2024, 43/2024, 44/2024, 45/2024, 46/2024, 47/2024, 48/2024, 49/2024, 50/2024, 51/2024, 52/2024, 53/2024 , 54/2024
 9. Č. materiálu:
  CR-45/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  55/2024, 56/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-234/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  57/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-111/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  58/2024, 59/2024
 12. Č. materiálu:
  CR-162/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  61/2024, 62/2024, 63/2024, 64/2024
 13. Č. materiálu:
  536/2024
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  36/2024
 14. Č. materiálu:
  732/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  37/2024
 15. Č. materiálu:
  CR-733/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  38/2024, 60/2024