Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. marca 2024
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 201.78 MB

Zápisnica 2.67 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-769/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  67/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-751/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  68/2024
 3. Č. materiálu:
  CR-781/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  69/2024, 70/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-809/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  98/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-739/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  71/2024, 72/2024, 73/2024, 74/2024, 75/2024, 76/2024, 77/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-792/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  78/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-814/2024
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  79/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-519/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  CR-793/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  80/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-171/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  81/2024, 81/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-769/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  CR-69/2024, CR- 70/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  83/2024, 84/2024, 85/2024, 86/2024, 87/2024
 13. Č. materiálu:
  CR-142/2024, CR-51/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  88/2024, 89/2024, 90/2024, 91/2024, 92/2024, 93/2024
 14. Č. materiálu:
  CR-693/2024
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  94/2024, 95/2024
 15. Č. materiálu:
  CR-821/2024
  Predkladá:
  Lucia Berdisová - členka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  82/2024
 16. Č. materiálu:
  CR-694/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  96/2024, 97/2024
 17. Č. materiálu:
  CR-837/2024
  Predkladá:
  Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Martin Bezák, členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  99/2024