Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. marca 2024
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 67/2024 Uznesenie č. 67/2024 - program ako celok (180.76 kB)
2 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Zvolen 68/2024 Uznesenie č. 68 - Správa o výsledkoch vnútornej revízie OS Zvolen (86.67 kB)
3 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Námestovo 69/2024 Uznesenie č. 69/2024 - rozhodovanie bez prítomnosti predsedníčky OS Námestovo (84.98 kB)
3 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Námestovo 70/2024 Uznesenie č. 70/2024 - Správa o výsledkoch vnútornej revízie OS Námestovo (82.78 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 71/2024 Uznesenie č. 71/2024 - zriadenie ad hoc komisie k podnetu (102.3 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 72/2024 Uznesenie č. 72/2024 - voľba do ad hoc komisie - T. Gábriš (92.09 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 73/2024 Uznesenie č. 73/2024 - voľba do ad hoc komisie - L. Joanidisová (92.27 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 74/2024 Uznesenie č. 74/2024 - voľba do ad hoc komisie - A. Majerník (91.02 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 75/2024 Uznesenie č. 75/2024 - voľba do ad hoc komisie - A. Pružinec Eren (91.59 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 76/2024 Uznesenie č. 76/2024 - voľba do ad hoc komisie - M. Kosová (91.67 kB)
5 Prerokovanie podnetu Milana Cisarika, sudcu Špecializovaného trestného súdu a žiadosti Ruženy Sabovej, sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii "Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020-2023" 77/2024 Uznesenie č. 77/2024 - zaväzuje predsedníčku ad hoc komisie (90.28 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Tomáša Brinčíka, sudcu Okresného súdu Prievidza, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 78/2024 Uznesenie č. 78/2024 - dočasné pridelenie - T. Brinčík (94.52 kB)
7 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Andrey Dudášovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky 79/2024 Uznesenie č. 79/2024 - dočasné pridelenie - A. Dudášová (92.73 kB)
9 Stanovisko k žiadosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č.: S-MSSR-000197/2024 zo dňa 19.2.2024 80/2024 Uznesenie č. 80/2024 - k žiadosti ministra spravodlivosti SR (107.09 kB)
10 Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky 81/2024 Uznesenie č. 81/2024 - Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov (152.88 kB)
10 Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky 81/2024 Smernica o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky (467.08 kB)
15 Návrh podnetu na zmenu právnej úpravy zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2024 Uznesenie č. 82/2024 s prílohou - podnet na zmenu právnej úpravy (284.28 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu z hromadného výberového konania: a) Marek Lepáček b) Vojtech Chmelan c) Anna Paučová d) Radovan Greško 83/2024 Uznesenie č. 83/2024 - splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti - M. Lepáček (159.94 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu z hromadného výberového konania: a) Marek Lepáček b) Vojtech Chmelan c) Anna Paučová d) Radovan Greško 84/2024 Uznesenie č. 84/2024 - vylúčenie verejnosti - V. Chmelan (153.17 kB)
12 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu z hromadného výberového konania: a) Marek Lepáček b) Vojtech Chmelan c) Anna Paučová d) Radovan Greško 85/2024 Uznesenie č. 85/2024 - splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti - V. Chmelan (160.93 kB)
1 2 »