Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. apríla 2024
 • 13:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 192.15 MB

Zápisnica 2.3 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-865/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  100/2024, 101/2024, 102/2024, 104/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-33/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  105/2024
 3. Č. materiálu:
  CR-859/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  106/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-858/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  107/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-830/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  108/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-872/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený/neschválený
  Č. uznesenia:
  109/2024, 110/2024, 111/2024, 112/2024, 113/2024, 114/2024, 115/2024, 116/2024, 117/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-75/2024, CR-84/2024, CR-58/2024, CR-71/2024, CR-83/2024, CR-619/2024, CR-70/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Tomáš Sokolík - vypustený, schválený
  Č. uznesenia:
  118/2024, 119/2024, 120/2024, 121/2024, 122/2024, 123/2024, 124/2024, 125/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-227/2024, CR-69/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  130/2024, 131/2024, 132/2024
 9. Č. materiálu:
  CR-810/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  133/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-895/2024
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  136/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-51/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  126/2024, 127/2024, 128/2024, 129/2024
 12. Č. materiálu:
  CR-887/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  134/2024, 135/2024
 13. Č. materiálu:
  CR-913/2024
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Peter Šamko, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Marián Fečík, Ludmila Joanidisová, Martin Bezák - členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  103/2024