Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. apríla 2024
  • 13:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 100/2024 Uznesenie č. 100/2024 - presunutie bodu programu (176.34 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 101/2024 Uznesenie č. 101/2024 - presunutie bodu programu (176.08 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 102/2024 Uznesenie č. 102/2024 - program ako celok (191.87 kB)
13 Návrh na odvolanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., z funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 103/2024 Uznesenie č. 103/2024 - odvolanie z funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (152.72 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 104/2024 Uznesenie č. 104/2024 - odloženie bodu 3 a nasledujúcich bodov na druhý rokovací deň (175.76 kB)
2 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 105/2024 Uznesenie č. 105/2024 - k určenému počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním (160.77 kB)
3 Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Trenčín 106/2024 Uznesenie č. 106/2024 - Správa o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Trenčín (153.81 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov II. polrok 2024 - I. polrok 2030 107/2024 Uznesenie č. 107/2024 - Harmonogram revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trenčíne (163.67 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2024 - 2029 108/2024 Uznesenie č. 108/2024 - Harmonogram revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici (165.05 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 109/2024 Uznesenie č. 109/2024 - člen volebnej komisie - Peter Farkaš (167.2 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 110/2024 Uznesenie č. 110/2024 - člen volebnej komisie - Lajos Mészáros (166.49 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 111/2024 Uznesenie č. 111/2024 - člen volebnej komisie - Peter Šamko (166.77 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 112/2024 Uznesenie č. 112/2024 - hlasovanie bez použitia hlasovacieho lístka (156.06 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 113/2024 Uznesenie č. 113/2024 - posúdenie návrhov kandidátov (172.42 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 114/2024 Uznesenie č. 114/2024 - vypočutie kandidátov v abecednom poradí (153.72 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 115/2024 Uznesenie č. 115/2024 - o nezvolení Lucie Berdisovej do databázy kandidátov na členov výberových komisií (106.57 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 116/2024 Uznesenie č. 116/2024 - o zvolení Tomáša Gábriša do databázy kandidátov na členov výberových komisií (105.81 kB)
6 Voľba kandidátov do databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 117/2024 Uznesenie č. 117/2024 - o zvolení Ludmily Joanidisovej do databázy kandidátov na členov výberových komisií (106.13 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu z hromadného výberového konania 118/2024 Uznesenie č. 118/2024 - splnenie predpokladov kandidátky - Lenka Bazelidesová (161.7 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu z hromadného výberového konania 119/2024 Uznesenie č. 119/2024 - splnenie predpokladov kandidáta - Daniel Komara (162.74 kB)
1 2 »