Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. mája 2024
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 145.67 MB

Zápisnica 3.62 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-938/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  137/2024
 2. Č. materiálu:
  CR-968/2024
  Predkladá:
  Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko, Marián Fečík, Peter Farkaš, Ľuboš Kunay - členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  138/2024, 139/2024, 140/2024, 141/2024, 142/2024, 143/2024
 3. Č. materiálu:
  CR-968/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  144/2024
 4. Č. materiálu:
  CR-928/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  145/2024, 146/2024
 5. Č. materiálu:
  CR-903/2024
  Predkladá:
  Dana Jelinková Dudzíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka Stálej etickej komisie
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  147/2024
 6. Č. materiálu:
  CR-371/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  148/2024
 7. Č. materiálu:
  CR-951/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  149/2024
 8. Č. materiálu:
  CR-945/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  150/2024, 150/2024
 9. Č. materiálu:
  CR-785/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  151/2024, 152/2024, 153/2024, 154/2024
 10. Č. materiálu:
  CR-84/2024, CR-83/2024, CR-75/2024, CR-58/2024, CR-619/2024, CR-70/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdenej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  159/2024, 158/2024, 161/2024, 162/2024, 163/2024, 165/2024, 160/2024, 169/2024, 170/2024, 166/2024, 167/2024, 168/2024
 11. Č. materiálu:
  CR-619/2024, CR-83/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  174/2024, 173/2024, 171/2024, 172/2024, 175/2024
 12. Č. materiálu:
  CR-851/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  178/2024, 179/2024
 13. Č. materiálu:
  CR-691/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  176/2024, 177/2024
 14. Č. materiálu:
  CR-767/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  180/2024, 181/2024, 183/2024
 15. Č. materiálu:
  CR-377/2024, CR-264/2024, CR-782/2024, CR-481/2024, CR-493/2024, CR-547/2024, CR-242/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený; Slavomír Ivanecký - vypustený, Mária Moskvičová - vypustená
  Č. uznesenia:
  184/2024, 185/2024, 186/2024, 187/2024, 188/2024
 16. Č. materiálu:
  CR-963/2024
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  189/2024
 17. Č. materiálu:
  CR-850/2024
  Predkladá:
  Marcela Kosová, predsedníčka ad hoc komisie
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  155/2024, 156/2024, 157/2024